Isännöintipalvelut

Isännöintipalvelumme koostuvat asuinkiinteistöjen ja liikekiinteistöjen isännöinti- ja manageerauspalveluista. Asiakkaanamme saatte kaikki hallinnollisen ja teknisen isännöinnin palvelut.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti kaikki kiinteistökirjanpito- ja taloushallintopalvelut. Hoidamme kaikki korjaus- ja uudisrakennuttamistehtävät sekä järjestämme kiinteistön huolto- ja korjauspalvelut ym. tekniset ylläpitopalvelut kiinteistöosakeyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille. Huomioimme toiminnassamme Tietosuoja-asetuksen ja tietosuojasäännösten mukaiset velvollisuudet.

Tarjoamme korkealaatuista isännöintipalvelua asiakkaillemme kustannustehokkaaseen hintaan.

  Taloasema Plus

(Suuret asunto-osakeyhtiöt sekä rivi- ja paritaloyhtiöt)

Taloasema Plus –palvelu soveltuu erityisesti suurille taloyhtiöille ja on ns. ”perinteinen” isännöintipalvelu, jossa isännöitsijä johtaa pääosin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä hallituksen valvoessa toimintaa.

Taloyhtiötä hoidetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti laadittavan ja erikseen sovittavan isännöintitehtäväluettelon mukaisesti.  Hoidamme yhtiön lakisääteiset velvollisuudet. Isännöitsijä on lähes aina hallituksen tavoitettavissa.

Tarjoamme teknisen isännöinnin palvelut taloyhtiöille ja hoidamme kaikki rakennuksen elinkaaren tekniset palvelut. Asiakirjat ja raportit ylläpidetään tietoverkoissa, missä ne ovat milloin tahansa asiakkaan saatavissa.

Asiakaspalvelupisteessä koulutettu henkilökunta hoitaa kaikki taloyhtiön asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien isännöintipalveluihin liittyvät asiat yhden luukun periaatteella. Isännöinnin asiakaspalvelu toimii lisäksi tietoverkossa 24 tuntia vuorokaudessa.

Hoidamme yhtiön taloushallinnon ja laskennan tehtävät huolellisesti ja raportoimme hallitusta. Kiinteistön  tekniset tehtävät ylläpidämme ja päivitämme kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaan viiden vuoden suunnittelujaksoissa sekä ohjeistamme asiakasta verotus-, tietosuoja- ym. lakiasioiden noudattamisessa. Huolehdimme mm. vesivahinkokorjausten ja ylläpitokorjausten teettämisistä ja muista taloyhtiön peruskojaus- ja perusparannuskorjauksista.


  Taloasema Pro

(Taloyhtiöt  14 + huoneistoa)

Taloasema Pro isännöintipalvelu on edullinen vaihtoehto taloyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille, joissa aktiivinen hallitus huolehtii osittain itsenäisesti päivittäisestä arjesta. Isännöitsijä toimii hallituksen avustajana ja tukena sekä tarvittaessa toimeenpanijana. Palvelu on suunniteltu yli 14 huoneiston taloyhtiöille ja se on hinnaltaan sopivin vaihtoehto taloyhtiöille, jotka haluavat säästää hallinnon kuluissa.

Laskutamme ja perimme taloyhtiön vastikkeet sekä tarkastamme, valvomme ja hyväksymme taloyhtiön maksut. Laadimme vuosittain tilinpäätöksen ja talousarvioehdotuksen sekä tuotamme asiakkaalle tietoverkkoon neljännesvuosittain maksuperusteisen talousarviovertailun.

Ylläpidämme ja päivitämme kiinteistön kunnossapitosuunnitelman viiden vuoden suunnittelujaksoissa sekä huolehdimme asiakkaan pyynnöstä  suunnitelman toteuttamisesta osana kunnossapidon prosessia. Huolehdimme vika, ylläpito, ym. -korjausten teettämisestä asiakkaan toivomusten mukaisesti. Seuraamme kiinteistön lämmön, veden ja sähkön kulutusta ja käynnistämme tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Huolehdimme asiakkaan pyynnöstä tarvittavien kiinteistönhoitosopimusten tekemisestä.

Isännöitsijätoimiston edustaja osallistuu tilinpäätöskokoukseen ja laatii siitä pöytäkirjan. Taloyhtiön muut kokoukset asiakas voi halutessan pitää myös ilman isännöitsijää. Tarpeen mukaan isännöitsijätoimiston edustaja voi osallistua hallituksen kokouksiin ja muihin kokouksiin. Pöytäkirjan laatii joku osanottajista valmiille sähköiselle pöytäkirjapohjallemme, joskin isännöitsijä ohjeistaa ja tarkastaa pöytäkirjat, jotta ne täyttävät lain ja hyvän hallinnon vaatimukset.

Asiakkaita palvelee korjaus- ym. tilauksissa ammattitaitoinen asiakaspalveluyksikkömme. Asiakaspalvelusta saatte myös isännöitsijäntodistukset ja lainaosuuslaskelmat, jotka voi myös tilata sähköisesti. Yhteistyökumppanimme toimittavat asukkaille asumiseen liittyviä laatutestattuja korjaus- ja lisäpalveluita.


  Taloasema 4 – 14

(Rivitalot, paritalot ja erillistalot – huoneistomäärä 1 – 14 huoneistoa)

Taloasema 4-14 on suunniteltu suoraan pientaloyhtiöille. Suoritamme taloushallinnon ja laskennan tehtävät pientaloyhtiötuotteen ja yhtiön tarpeiden mukaisessa laajuudessa. Tekniset tehtävät huolehditaan siten, että tarvittavat kiinteistönhoitosopimukset ovat voimassa. 

Asetamme asiakkaan käytettäväksi palveluntilausjärjestelmämme, josta asiakas voi itse tilata yksittäiset asiantuntija- ja kiinteistönhoitopalvelut tietoverkon kautta tai tilaamalla esim. korjauspalvelut isännöitsijätoimiston asiakaspalvelun kautta.

Isännöitsijätoimiston edustaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja laatii siitä pöytäkirjan. Muut kokouksensa asiakas pitää pääosin ilman isännöitsijää, joskin asiakas voi tilata isännöitsijän tarpeen mukaan, mikäli esim. rakennushankkeet tai esim. vesivahinkoasiat niin vaativat. Näin asiakas voi itse vaikuttaa suoraan taloyhtiön hallinnon kustannuksiin.

Vikailmoitukset ja palvelutilaukset kirjataan järjestelmään ja säilytetään siellä. Lisäksi asiakas voi aina seurata taloyhtiön kirjanpitoa reaaliaikaisesti.

  Taloasema Uusi Talo

Tarjoamme uusille taloyhtiöille isännöintipalveluita, jossa huomioimme rakennusvaiheen tuomat takuuasioiden hoitovelvoitteet. Taloasema Uusi Talo on suunniteltu  ½  – 10 vuoden ikäisille taloyhtiöille, jossa avustamme  rakennusvaiheen ja takuuaikaan liittyvissä asioissa taloyhtiön hallintoa, minkä lisäksi avustamme takuukorjauksien loppuusaattamisesta huomioiden mm. Asuntokauppalain mukaiset velvoitteet.

Taloasema Uusi Talo isännöintipalvelussa hoidamme kokemuksella tarkastuksiin vaadittavat tekniset tarkastukset sekä hoidamme asiakkaan puolesta sen juridiikan osaamisen, joita taloyhtiö erityisesti tarvitsee rakennusvaiheessa, takuuaikana ja 10 -vuotisjaksolla. Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että taloyhtiötäsi hoidetaan vaativissa takuukorjaustilanteissa ammattitaitoisesti.

  Taloasema liikekiinteistö

Hoidamme liikekiinteistöjen isännöinti- ja taloushallintotehtävät sekä kaikki ylläpidon järjestämiseen liittyvät tehtävät. Vastaamme teknisten kunnostusten järjestämisestä sekä hoidamme kiinteistön elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät tehtävät.


Taloasema räätäli

Tässä isännöintipalvelutuotteessa asiakas voi itse tilata isännöintipalvelunsa räätälöidyssä laajuudessa.  Näin hinta- ja palvelukokonaisuus määräytyy valittavan ja sovittavan isännöintitehtäväluettelon mukaisesti.


  Taloasema kriisipalvelu

Hoidamme myös kaikki vaikeat taloyhtiötilanteet ts. selvitystyöt taloyhtiöissä, joissa kunnossapito, taloushallinto tai hallinto on jätetty hoitamatta. Selvitystyöt tehdään asiakkaan toivomusten mukaisesti usean vuoden kokemuksella.

Lisätietoja isännöintituotteistamme saatte myös Taloasema -ketjun kotisivuilta taloasema.fi  


Isännöintiä Helsinki, Espoo, Vantaa, PK-seutu, Järvenpää, Nummela, Vihti, Kerava, Porvoo ja Sipoo